Badanie penetracyjne i mikroskopowe powierzchni

W ramach kontroli zbiorników wykonujemy również badania penetracyjne i mikroskopowe powierzchni, które pozwalają z dużą dokładnością ocenić obecny stan zbiorników, a także wskazać ewentualne usterki i defekty. Badania nieco się od siebie różnią i ich zakres dostosowywany jest do realnych potrzeb klientów, typu zbiornika oraz jego rozmiarów. Każdorazowo za cały proces odpowiadają doświadczeni i wykształceni specjaliści, co jest gwarancją wykonania usługi najwyższej rynkowej jakości.

Badanie penetracyjne z kontroli zbiorników

Dużą niezawodnością w kontroli zbiorników cechują się badania penetracyjne. W ich ramach wykorzystywane jest zjawisko kapilarności. Proces polega na wtłoczeniu do zbiornika specjalnej cieczy, która ma zdolność do wnikania nawet do bardzo wąskich nieciągłości. Następnie wykorzystuje się wywoływacz, który wyciąga ciecz na powierzchnię. W ten sposób powstaje wskazania. Na podstawie tego powstaje wskazanie. Bardzo wyraźnie widać na nim ewentualne niedoskonałości powłoki, miejsca ubytków, zarysowań, czy innych defektów. Dzięki temu możliwe jest wprowadzenie niezbędnych prac naprawczych i przystosowanie zbiorników do dalszej bezpiecznej eksploatacji. 

Badania mikroskopowe

Alternatywą pozostają badania mikroskopowe. Dzięki nim również możliwe jest precyzyjne określenie stanu powierzchni i struktury materiału zbiornika. Badanie te potrafi z dużą dokładnością wskazać wszelkie wtrącenia niemetaliczne, drobne pęcherze gazowe pod powłoką farby lub lakieru, czy też mikropęknięcia. Dotyczy to zarówno nowych zbiorników, jak i tych wcześniej eksploatowanych. Wyłapanie tych defektów pozwala na ich korektę oraz zapewnienie większego bezpieczeństwa i kontroli nad jakością składowanego lub transportowanego w zbiornikach produktu, lub surowca. 

Zapraszamy do kontaktu 

Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z naszym przedstawicielem w celu określenia szczegółów współpracy i jej zakresu. Powyższe badania z powodzeniem realizujemy w przypadku różnego rodzaju zbiorników, w tym m.in.: sterylnych, przetwórczych, magazynowych, transportowych i CIP.

 

+48 606 133 041
foodsafety@foodsafety.com.pl
Skip to content