Detekcja biofilmu

Kontrola zbiorników to także detekcja i usuwanie biofilmu. Tego typu usługi również wykonywane są przez naszych profesjonalistów. Badanie polega na potwierdzeniu obecności biofilmu na powierzchni zbiornika. To niezwykle cenne informacje, które determinują kolejne działania producenta. Czym właściwie jest biofilm i czemu jego detekcja, a także usuwanie są tak istotne?

Czym jest biofilm?

Mianem biofilmu określa się cienką warstwę, która powstaje na powierzchni zbiorników. W ich wnętrzu gromadzą się bakterie i polimery organiczne. Te ostatnie składają się m.in. z cząsteczek mineralnych, cukrów, białek i tłuszczów. Ich obecność prowadzi do niekontrolowanego uwalniania mikroorganizmów do substancji przetwarzanych, składowanych lub transportowanych w zbiornikach. Mogą one prowadzić do powstawania zakażeń, a także obniżenia jakości produktu. W skrajnych przypadkach biofilm sprawia, że produkt nie jest zdatny do użytku. Skuteczna i szybka detekcja pozwala na określenie zagrożenia i jego wyeliminowanie.

Do czego prowadzi pozostawienie biofilmu na powierzchni zbiorników?

Food Safety

Biofilm gromadzący się na powierzchni zbiorników to negatywne zjawisko. Docelowo prowadzi do pogorszenia efektów produkcji, w tym m.in.:

+48 606 133 041
foodsafety@foodsafety.com.pl
Skip to content