Zakażenia drobnoustrojami w zakładach spożywczych są jednym z najpoważniejszych zagrożeń. Mogą one mieć odbicie w nadszarpnięciu dobrej opinii firmy, jak i – w poważniejszych przypadkach – w uszczerbku na zdrowiu odniesionym przez konsumentów, którzy zetknęli się ze skażonymi produktami. Badania źródeł zakażeń w zakładach spożywczych muszą zatem zostać wykonane szybko, by ograniczyć skalę problemu, zmniejszyć straty i zapewnić bezpieczeństwo klientom – i to właśnie może Ci zaoferować Food Safety.

Przeprowadzamy szybkie i kompleksowe badania źródeł zakażeń w zakładach spożywczych zmierzające do błyskawicznej eliminacji źródła problemu. Aby zapewnić jak najlepsze tempo prac, wykorzystujemy nowoczesny sprzęt oraz specjalistyczną wiedzę, by jak najszybciej odszukać problem i pomóc w jego eliminacji. Dzięki szerokiemu doświadczeniu w badaniach źródeł zakażeń natychmiast wskażemy najbardziej prawdopodobne usterki prowadzące do przenoszenia się drobnoustrojów i zweryfikujemy wszystkie dostępne scenariusze – wszystko po to, by zapewnić zakładowi maksymalne bezpieczeństwo.

Skip to content