Wymienniki ciepła

Kontrola higieny

Najważniejszym elementem w każdym zakładzie produkującym żywność jest bezspornie utrzymanie najwyższego poziomu czystości. Bez względu na to czy produkujemy produkty pochodzenia zwierzęcego czy roślinnego, na ich jakość wpływa zachowanie higieny w całym cyklu produkcyjnym.

Ekspert Food Safety pokazuje możliwość wystąpienia zagrożenia oraz określa jego poziom na każdym etapie produkcji, przyjęcia czy magazynowania. Jednym z najgorszych zagrożeń są zagrożenia mikrobiologiczne. Food Safety posiada techniki wykrywania BIOFILMU, drobnoustrojów typu Listeria monocytogenes, Escherichia coli, Salmonella etc., wykonuje badania LUMINOMETRYCZNE, badania mikroskopowe powierzchni, ocenę wizualną pod kątem światła ultrafioletowego i wiele innych. Dzięki przeprowadzonym badaniom docieramy do źródła zakażenia.

Zarówno prowadzenie badań jak również sporządzanie raportu z inspekcji opierać się może na posiadanych w zakładzie normach lub standardach zarządzania jakością ( PN EN ISO 22000, BRC, IFS…)