Kontrola pomieszczeń pracy i linii produkcyjnych

Warunki, jakie panują w poszczególnych częściach zakładu, mają istotny wpływ na produkowane w nich dobra. Problemy z utrzymaniem wymaganych przez prawo oraz specyficznych dla danej wytwórni standardów mogą sprawić, że pozornie drobne przeoczenia zmienią się w realne skażenia i marketingowe skandale. Kontrola pomieszczeń pracy oraz kontrola linii produkcyjnych oferowana przez Food Safety jest prostym sposobem, by zapobiegać tego rodzaju scenariuszom.

Food Safety może wykonać szczegółowe i kompleksowe kontrole pomieszczeń pracy oraz linii produkcyjnych zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w danym zakładzie. Posiadamy wysokie kwalifikacje, które uprawniają nas zarówno do wykonywania badań mikrobiologicznych, jak i wykonywania analizy stanu poszczególnych urządzeń. Wykazujemy się również doskonałą znajomością obecnie obowiązujących przepisów dla bezpieczeństwa żywności. Dzięki temu nasza kontrola linii produkcyjnych zaspokaja wymagania nawet najbardziej zaawansowanych zakładów.