Warunki, jakie panują w poszczególnych częściach zakładu, mają istotny wpływ na produkowane w nich dobra. Problemy z utrzymaniem wymaganych przez prawo oraz specyficznych dla danej wytwórni standardów mogą sprawić, że pozornie drobne przeoczenia zmienią się w realne skażenia i marketingowe skandale. Kontrola pomieszczeń pracy oraz kontrola linii produkcyjnych oferowana przez Food Safety jest prostym sposobem, by zapobiegać tego rodzaju scenariuszom.

Food Safety może wykonać szczegółowe i kompleksowe kontrole pomieszczeń pracy oraz linii produkcyjnych zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w danym zakładzie. Posiadamy wysokie kwalifikacje, które uprawniają nas zarówno do wykonywania badań mikrobiologicznych, jak i wykonywania analizy stanu poszczególnych urządzeń. Wykazujemy się również doskonałą znajomością obecnie obowiązujących przepisów dla bezpieczeństwa żywności. Dzięki temu nasza kontrola linii produkcyjnych zaspokaja wymagania nawet najbardziej zaawansowanych zakładów.

Skip to content