Przemysł rybny

Food Safety

Higiena i zapobieganie pleśni w rybołówstwie

Ryby, owoce morza i produkty rybne są bardzo wrażliwe pod względem ich jakości jako żywności. Wysoka zawartość wody, łatwo rozkładające się związki organiczne, wolne aminokwasy w mięśniach oraz wysoka zawartość nienasyconych kwasów tłuszczowych sprawiają, że ryby są pokarmem łatwo psującym się.

Ryby i owoce morza są klasyfikowane w kategorii żywności wysokiego ryzyka. Dlatego tym ważniejsze i absolutnie niezbędne jest zapewnienie, aby ryby i owoce morza były przygotowywane i przetwarzane w sposób higieniczny, aby uniknąć zatrucia pokarmowego.

Pomożemy Ci zapewnić bezpieczeństwo żywności, dzięki czemu możesz zapewnić swoim klientom bezpieczny produkt z wysoką gwarancją świeżości.

Obszary zastosowań

  • Rzeźnik
  • Produkcja
  • Chłodnie
  • Przechowywanie
  • Transport

Przeładunek ryb od surowca do produktu końcowego wymaga maszyn, urządzeń, powierzchni roboczych, pojemników transportowych i wszelkiego rodzaju pojemników, które są nie tylko wizualnie, ale również higienicznie czyste.

Skip to content