Pomiary ciśnienia w pomieszczeniach

Zanieczyszczenie wyrobów może wynikać nie tylko z przenoszenia drobnoustrojów między poszczególnymi etapami produkcji, ale także z krzyżowego skażenia. Możemy mu zapobiegać nie tylko odpowiednimi procedurami i detergentami, ale także poprzez utrzymanie różnicy ciśnień w pomieszczeniach. Właśnie dlatego częścią naszej oferty są pomiary ciśnienia w zakładach oraz pomiary różnicy ciśnień między pomieszczeniami lub poszczególnymi strefami danego zakładu.

Nasze pomiary ciśnienia w zakładach to sposób na sprawdzenie działania instalacji utrzymującej różne ciśnienia statyczne w danych sekcjach. Pozwalają one zweryfikować zarówno stabilność utrzymywanych ciśnień, jak i wyraźny podział otrzymywanych wartości między pomieszczeniami. Aby zapewnić maksymalną precyzję, korzystamy z miernika różnicy ciśnień o wysokiej częstotliwości próbkowania, który pozwala na jasne określenie parametrów danej strefy. Wszystkie nasze pomiary różnicy ciśnień między pomieszczeniami są dzięki temu starannie udokumentowane i pozwalają na wprowadzenie niezbędnych zmian.